^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

O nás


SDZO – Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice vznikl začátkem roku 2014. Tento svaz vznikl z podnětu několika kamarádů, kteří jsou ochotni a mají zájem na pomoci lidem v případě mimořádných situací. Z vlastních zdrojů pořídili skříňové nákladní vozidlo Praga V3s a připravují jej pro plnění nejrůznějších úkolů v rámci Integrovaného záchranného systému. Popis repasu zde: Rekonstrukce naší PV3S

SDZO je nezisková organizace čítající 6 aktivních členů a 2 desítky záložních členů – pro mimořádné situace velkých rozměrů. V naší činnosti nám pomáhá technika, od ručního nářadí, přes elektrocentrálu a vysílačky až po naše vozidla Land Rover Discovery a Praga V3s.

Lidé v našich řadách jsou lidmi na pravém místě, v profesním životě záchranáři, vojáci, řidiči nákladních automobilů nebo i radioamatéři, amatérští potápěči a horolezci. Jsme součástí Integrovaného záchranného systému  města Otrokovice. Úzce spolupracujeme s Českým červeným křížem v Otrokovicích.

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice, z.s., je zapsaným spolkem, který je registrován pod spisovou značkou L 19761 vedené u Krajského soudu v Brně. IČ: 02921472

Oficiálním sídlem spolku je: Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice, J. Jabůrkové 1427, Otrokovice 765 02.

Účelem spolku je zajištění 

a) prevence, přípravy a pomoci v případě mimořádných událostí nebo živelných pohrom,

b) komunikace a kooperace s krizovými štáby,

c) práce s mládeží a edukativní činnost vztahující se k činnosti Spolku,

d) prohlubování a rozšiřování záchranářských a jiných dovedností členů Spolku, jakož i široké veřejnosti.

 

 Naše činnost:

  • spolupráce s městem Otrokovice
  • komunikace a kooperace s krizovými štáby
  • pomoc při informování a evakuaci obyvatel
  • monitorování problémových míst v průběhu mimořádné události
  • pátrání po pohřešovaných osobách
  • zajištění logistické podpory postižených míst
  • likvidace následků živelných katastrof
  • práce s mládeží
  • výuka a kurzy první pomoci

Vše zajišťují zkušení a kvalifikovaní instruktoři.

 

Svaz je určen primárně pro pomoc na území Zlínského kraje a České republiky. Ale jsme schopni a ochotni účastnit se i mezinárodních humanitárních misí, viz. Humanitární mise Ukrajina 2014, za kterou jsme získali Cenu Salvator. Zájemci o členství se mohou přihlásit prostřednictvím mailu v sekci Kontakt

autor: Jakub Smiřický