^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Naše ocenění

  Diplom od Červeného kříže v Mariupolu za naši pomoc

  Cena hejtmana Zlínského kraje za misi na Ukrajinu