^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Oslavy dne osvobození

                                                      

                                                      Stavba stanu a přístřešku k vozidlu V3s.

                                                      Příprava guláše.

      Ukázka osobního vybavení členu a kapotě Land roveru.

        Uvnitř stanu byly nástěnky s fotkami z našich akcí a diplomy, které jsme za akce získali.

                                                     Ukázka zbraní u vedlejšího stanoviště.

   Děti měly velký zájem podívat se do V3s - mobilního velitelského stanoviště.

                                                     Městská policie města Otrokovice.

                                   Sbor dobrovolných hasičů Otrokovice - Kvítkovice.

                                                     Parní stříkačka hasičů z Kvítkovic.

    Guláš, který jsme na akci zdarma rozdávali - zkouška toho, jestli jsme schopni během mimořádné události

     nasytit potřebné lidi.

                                                      Veteránské motocykly.

    Člen našeho týmu Peťa a naše milá účetní Romča :)

   Návštěvníci...

   Ukázky hasičů.

                                                     Městská policie Otrokovice - motokolo.

    Adam, náš kuchař, který připravoval výborný guláš.