^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Povolení k užívání loga města.

Po krátkém konstruktivním jednání s odborem školství města Otrokovice, jsme dostali písemný souhlas k užívání loga města na našich oděvech a propagačních materiálech. Tímto bychom chtěli poděkovat za důvěru nám svěřenou, kterou se budeme snažit oplatit příkladnou prací a šířením dobrého jména města Otrokovice.

 

 

Jak se Vám líbí?

David Režný

 

Konečně nám štěstí přeje!

Po představení našeho projektu městskému úřadu Otrokovice a následných jednáních, se nám podařilo stát se součástí krizového centra a s tím i spojeného parkování na štábu krizového řízení pro mimořádné události jehož jsme nyní součástí. Věříme, že naše spolupráce se bude prohlubovat a dále rozvíjet. 

Na fotografii zleva: Jan kováč, Jakub Smiřický, Dušan Rudecký.

 Jednou z našich významných pomocí se stal velitel krizového řízení, pan Jan Kováč, jehož dlouholeté zkušenosti a rady nám mnohé usnadňují a pomáhají v naší činnosti. Dá se říci, že je to pro Otrokovice a okolí člověk na svém místě, s velkým srdcem, pochopením a znalostmi.

Jakub Smiřický