^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Pracovní víkend

O posledním víkendu se nám podařilo konečně napravit většinu škod, které nám vykradením Máni způsobil neznámý pachatel. Jen počkej, až tě pustí, dostaneš od nás resocializační program. Každopádně vytrhané elektrické rozvody se podařilo zapojit znovu. Díky Petrovi se podařilo osadit rozvaděč a vše odborně oživit, takže 230 V je plně funkčních. Svítíme a ventilace i zásuvky fungují také skvěle. Škoda, že jsme díky zlodějům přišli o tzv. inventer, který převádí 12 V na 230 V a je pro nás v současné době finančně nedostupný. Bohužel na tuto opravu která stála cca 24 tisíc Kč padliy prostředky vydělané sdružením na dvou posledních akcích Kunovské léto a Strážnice plus osobní výdělky většiny členů sdružení. Nebýt těchto výdajů, a časové ztráty, už mohla být Máňa osazena vyprošťovacím navijákem a možná i expediční transportní ohrádkou. Děkuji tímto všem, kteří pomohli.

 

Dušan Rudecký

 

Na fotografii Dušan Rudecký.

Strážnice 2014

Tento rok jsme se poprvé aktivně účastnili Strážnického folklórního festivalu 2014 ve spolupráci s agenturou AG King. Více se o proběhlé akci můžete dočíst v sekci Akce.

Jan Smiřický

Na fotografii Jakub Smiřický v plném pracovním nasazení.

Cvičení Hůrky 2014

Více se o proběhlém cvičení můžete dočíst v sekci Akce.

David Režný

Na fotografii David Režný a lovec/strážce/zabiják Pan Vip.

Povolení k užívání loga města.

Po krátkém konstruktivním jednání s odborem školství města Otrokovice, jsme dostali písemný souhlas k užívání loga města na našich oděvech a propagačních materiálech. Tímto bychom chtěli poděkovat za důvěru nám svěřenou, kterou se budeme snažit oplatit příkladnou prací a šířením dobrého jména města Otrokovice.

 

 

Jak se Vám líbí?

David Režný

 

Konečně nám štěstí přeje!

Po představení našeho projektu městskému úřadu Otrokovice a následných jednáních, se nám podařilo stát se součástí krizového centra a s tím i spojeného parkování na štábu krizového řízení pro mimořádné události jehož jsme nyní součástí. Věříme, že naše spolupráce se bude prohlubovat a dále rozvíjet. 

Na fotografii zleva: Jan kováč, Jakub Smiřický, Dušan Rudecký.

 Jednou z našich významných pomocí se stal velitel krizového řízení, pan Jan Kováč, jehož dlouholeté zkušenosti a rady nám mnohé usnadňují a pomáhají v naší činnosti. Dá se říci, že je to pro Otrokovice a okolí člověk na svém místě, s velkým srdcem, pochopením a znalostmi.

Jakub Smiřický