^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Konečně nám štěstí přeje!

Po představení našeho projektu městskému úřadu Otrokovice a následných jednáních, se nám podařilo stát se součástí krizového centra a s tím i spojeného parkování na štábu krizového řízení pro mimořádné události jehož jsme nyní součástí. Věříme, že naše spolupráce se bude prohlubovat a dále rozvíjet. 

Na fotografii zleva: Jan kováč, Jakub Smiřický, Dušan Rudecký.

 Jednou z našich významných pomocí se stal velitel krizového řízení, pan Jan Kováč, jehož dlouholeté zkušenosti a rady nám mnohé usnadňují a pomáhají v naší činnosti. Dá se říci, že je to pro Otrokovice a okolí člověk na svém místě, s velkým srdcem, pochopením a znalostmi.

Jakub Smiřický