^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Nové regály v garáži SDZO

V nedávné době se nám podařilo postavit na naší základně regály, což výrazně přispělo k vypořádání se s nepořádkem v prostoru celé garáže. Hlavním důvodem výstavby těchto regálů je ale potřeba mít kam v budoucnu zaskladnit oblečení, které bychom mohli vydávat lidem zasaženým mimořádnou událostí nebo krizovou situací. Toto oblečení a materiál chceme získat formou sbírky, podobně jako tomu bylo před našimi zahraničními misemi.