^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Podporujeme Éru žen

Rádi bychom připomněli veřejnosti, že naše organizace Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice podporuje ženský spolek Éra žen. Z přiloženého letáku, případně na webových a facebookových stránkách spolku se dozvíte, co tento spolek dělá, jak do něj potenciální zájemkyně mohou samy vstoupit, jak lze Éru žen podpořit nebo se zapojit do jejích aktivit. Letáky i další materiály Éry žen jsou samozřejmě volně k tisku i dalšímu šíření. Éře žen rovněž děkujeme za jejich podporu a pomoc s propagací naší organizace.