^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Povolení k užívání loga města.

Po krátkém konstruktivním jednání s odborem školství města Otrokovice, jsme dostali písemný souhlas k užívání loga města na našich oděvech a propagačních materiálech. Tímto bychom chtěli poděkovat za důvěru nám svěřenou, kterou se budeme snažit oplatit příkladnou prací a šířením dobrého jména města Otrokovice.

 

 

Jak se Vám líbí?

David Režný