^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Cvičení Hůrky 2014

Ve dnech 5. až 8. června proběhlo v Jížních Čechách cvičení SDZO. Toto cvičení bylo určeno zejména pro získání zkušeností při práci s motorovou pilou při likvidování následků živelných pohrom, konkrétně polomu. Výcviku se zúčastnilo 5 členů svazu. Mimo tuto hlavní činnost se zde členové učili orientaci v terénu, práci s vysílačkami, jízdě v terénu vozidlem Land Rover a během celého kurzu byl kladen důraz na zvýšení fyzické kondice zúčastněných.


 

Také byl prováděn nácvik vyprošťování dítěte a psa uvízlých v šachtě zatopené vodou. Při této činnosti obzvlášť vynikl hlavní řidič skupiny Jakub, který si z tohoto výletu odnesl nezapomenutelné zážitky. Viz. Přiložené fotky. Mimořádnou odměnou všem zúčastněným bylo nejen krásné počasí, ale i jízda historickým úzkokolejným vláčkem taženým parní lokomotivou zvanou „Maletka“.


 

Všem příznivcům nádherné krajiny, skvělých cyklostezek a úžasných výletů doporučujeme úzkokolejnou trať začínající v Jindřichově Hradci navštívit. Více informací a fotek zde http://jhmd.cz/ . Celkově se nám cvičení velice vydařilo. Kromě nových znalostí jsme si z kurzu odvezli i zážitky a došlo ke stmelení a lepší sehranosti kolektivu.