^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Cvičení na Žlutavách

Ve dnech 28. 7.- 29. 7. 2018 se členové Svazu dobrovolných záchranářů Otrokovice (SDZO) účastnili společného cvičení na Žlutavách. Náplní cvičení bylo sestavení nouzového ubytovacího tábora a zajištění jeho činnosti. Tento tábor, který se skládá z vozidla V3s, přípojných stanů k tomuto vozidlu, dále ze samostatně stojících stanů, polní kuchyně a dalšího vybavení, může při vyhlášení některého z krizových stavů sloužit jako nouzová ubytovací kapacita až pro 50 osob. Tábor je možné vybudovat v podstatě kdekoliv a SDZO je na místě schopen lidem v nouzi zajistit přístřeší, teplé jídlo a vodu. V zimních měsících také teplo, a to díky kamnům, kterými můžeme stany také vytápět.

SDZO má v plánu tento rok také vytvořit šatník oblečení, které by mohlo být během krizových situací rozdáváno lidem, kteří museli narychlo opustit své domovy. (poznámka: tento šatník nemá nic společného s šatníky některých organizací, které rozdávají oblečení feťákům a různým problematickým osobám v Otrokovicích).

Více fotografií ve fotogalerii