^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Cyklojízda 2017

Dne 9. září 2017 jsme se zúčastnili akce Cyklojízda partnerských měst Otrokovice a Dubnica nad Váhom. Na akci jsme fungovali jako polní kuchyně. Pro cyklisty, policisty a další jsme připravili a vydali přes 400 porcí guláše. Ač tato činnost na první pohled nemá nic společného s bezpečností a krizovým řízením, opak je pravdou. Jednou z našich činností, kterými jsme schopni pomáhat lidem v oblasti probíhající krizové situace je právě zabezpečení dodávek a příprava jídla pro lidi, které postihla krizová situace nebo pro příslušníky integrovaného záchranného systému, kteří v oblasti zasahují. Toto byl pro nás přínosný trénink a v pořadí již třetí vaření guláše pro město Otrokovice. Kdo je připraven, není překvapen.

Na přípravě akce se i přes pracovní vytíženost podílel rovněž ženský spolek Éra žen.

Fotografie v naší fotogalerii.