^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Prezentace SDZO ve Vizovicích

Fotografie z prezentace mobilních pracovišť krizového řízení Zlínského kraje a některých ORP Zlínského kraje ve Vizovicích, konané 21. 6. 2017, kde SDZO prezentovalo svou techniku a vybavení.

Mobilní pracoviště MP Zlín

Praga V3s SDZO

Prezentace SDZO

Prezentace SDZO

O prezentaci SDZO byl značný zájem

Mobilní kontejner HZS