^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Pomoc pro Kurdistán

Dne 26.7. 2015 se nám podařila taková malá "hurá akce" společně s Blokem proti islámu a Roja Sor. Roja Sor je sdružení pomáhající křesťanům v Kurdistánu, už tam několikrat vezli humanitární pomoc a tentokrát vysílají kamion. Blok proti islámu Zlínského kraje, přesněji Bohunka Patáková Koníčková zajišťovala administrativu a my za SDZO jsme realizovali nakládku, odvoz a složení materiálu na sběrné místo v Teplicích. Také jsme přispěli asi 600 kilogramy roztříděného oblečení, které jsme vybírali na mise na Ukrajinu a do Sýrie, ale už jsme nebyli schopni naložit a odvézt ho více.

     

  nakládka v Otrokovicích

  cesta do Teplic

  Vykládka v Teplicích