^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Otrokovické slavnosti 2015

Ve dnech 17. až 19. července 2015 probíhaly Otrokovické slavnosti. Stejně jako při výročí osvobození byla součástí programu ukázka jednotlivých složek IZS.