^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Kunovice 2014

Je již každoroční tradicí pomáhat Sboru dobrovolných hasičů Kunovice při pořádání festivalu dětských folklórních souborů a letos tomu nemohlo být jinak. Dne 21. 6. 2014 se čtyři naši členové aktivně podíleli na hladkém průběhu večera a zachování pořádku a dobrého jména této dnes již velmi populární události. Naše úkoly se podařilo splnit a tak se večer kromě drobného požáru způsobeného ohňostrojem, který byl včasným zásahem dobrovolných hasičů z Kunovic zlikvidován, a dvou případů poskytnutí první pomoci obešel bez větších problémů. Tímto bychom chtěli pochválit příkladnou práci Dobrovolných hasičů z Kunovic a zároveň poděkovat za důvěru v nás vloženou. Doufáme, že v následujících letech budeme v podobné veřejně prospěsné spolupráci pokračovat.

Sepsal David Režný