^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Den učitelů

Dne 28.3. 2014 se jako každý rok uskutečnil Den učitelů na průmyslové škole v Otrokovicích. Tato akce spočívá v tom, že si učitelé a žáci vymění role. Byli jsme přizváni k účasti na této akci za účelem představení našeho svazu a vozidla V3s veřejnosti.  Studenti i učitelé měli možnost seznámit se s historií a jízdními vlastnostmi V3s a byla jim také v jednoduchosti představena nově vznikající organizace SDZO.

 

 

 Setkali jsme se s převážně kladnými reakcemi typu: „ Ta véeska je lepší než Ferrari“ až po „Můžu se k vám přidat?“, což nás velice těší. Na základě kladných reakcí jsme se zástupci školy dospěli k závěru, že by zde mohla vzniknout oboustranně prospěšná spolupráce. Pro nás by to znamenalo více dobrovolníků z řad studentů při řešení krizových situací – pomoc při záplavách a podobně. My bychom škole na oplátku mohli pořádat přednášky, výcvikové kurzy a další aktivity týkající se práce s mládeží.